Regulamin

Regulamin Strony internetowej creative wedding

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Stronę, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy oraz o prawach Konsumenta

 

 

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Zamówienia

§ 5 Płatności

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

§ 8 Reklamacje

§ 9 Dane osobowe

§ 10 Zastrzeżenia

 

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Zamawiający – każdy podmiot składający zamówienie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Strona – strona internetowa creative wedding prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem http://creativewedding.pl/

Sprzedawca – Dorota Zawadzka-Chyła, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRACOWNIA CREATIVE DOROTA ZAWADZKA-CHYŁA, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8131304041, nr REGON 180292230, ul. Kwiatkowskiego 43, 35-311 Rzeszów.

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: ul. Kwiatkowskiego 43, 35-311 Rzeszów

Adres e-mail: creativewedding.kontakt@gmail.com

Telefon: 698354937

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Strony potrzebne jest:

 

§ 4 ZAMÓWIENIA

Ceny towarów widoczne na Stronie są całkowitymi cenami za towar.

Szczegółową ofertę cenową wysyłamy za pośrednictwem maila na życzenie Zamawiającego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w cenach towarów i usług.

Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane na Stronie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

Składanie zamówień odbywa się poprzez kontakt mailowy na adres creativewedding.kontakt@gmail.com lub w siedzibie pracowni podczas kontaktu bezpośredniego.

Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Korespondencję mailową uznaje się za potwierdzenie.

Zamówienie uznaje się za potwierdzone w momencie przesłania wszystkich wymaganych dokumentów drogą mailową do Sprzedawcy. Klient otrzymuje mailowo potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

Zmiany w projektach i projekty indywidualne wykonywane są po wcześniejszych ustaleniach i po złożeniu zamówienia.

Sprzedawca nie sprzedaje projektów w wersji elektronicznej (do realizacji we własnym zakresie).

Zabronione jest kopiowanie, upowszechnianie, modyfikowanie projektów wysłanych Klientowi do akceptacji, nie drukujemy projektów wykonywanych przez osoby trzecie.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Zamawiającego:

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

Termin realizacji zamówienia wynosi papeterii ślubnej wynosi ok. 14 dni roboczych od momentu otrzymania płatności oraz ok. 1-2 dni roboczych potrzebnych na dostawę.

W przypadku nieprzewidzianego wydłużenia czasu realizacji, Zamawiający zostanie niezwłocznie o tym poinformowany drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że strony ustalą inaczej.

Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Zamawiającego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

Wysyłka realizowana jest po zaksięgowaniu wpłaty za całość zamówienia.

 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 8 REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia wady towaru Zamawiający ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, na adres ul. Kwiatkowskiego 43, 35-311 Rzeszów.

Reklamacje dotyczące działania Strony należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

§ 9 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego podczas procesu zamówienia jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

Celem przetwarzania danych Zamawiającego przez Sprzedawcę jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

Podanie danych przez Zamawiającego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży na Stronie.

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane Zamawiającego podane w związku ze złożeniem zamówienia będą przetwarzane do momentu, w którym:

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania:

a także prawo:

W celu realizacji swoich praw, Zamawiający powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.

W przypadku gdy Zamawiający uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do publikacji w Internecie wszystkich swoich realizacji z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§ 10 ZASTRZEŻENIA

Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego treści o charakterze bezprawnym.

Każdorazowo składane przez Stronę zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

 

Polityka prywatności Strony internetowej creative wedding

http://creativewedding.pl/ („Strona”)

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą Stronę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Dorota Zawadzka-Chyła, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRACOWNIA CREATIVE DOROTA ZAWADZKA-CHYŁA, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8131304041, nr REGON 180292230, ul. Kwiatkowskiego 43, 35-311 Rzeszów.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: creativewedding.kontakt@gmail.com.

 

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

A także prawo:

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

PLIKI COOKIES

Nasza Strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

Na tej Stronie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

A ponadto:

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.

Zamknij komunikat